ERP (Enterprise Resource Planning)

คุณสมบัติของ Sage X3 โปรแกรม ERP สำหรับองค์กรขนาดใหญ่

 

 

Sage X3 เป็น ERP Solution สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ถึงใหญ่พิเศษ ที่ช่วยบริหารกระบวนการธุรกิจ การทำรายรับรายจ่าย และการบริหารความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน โดยมีคุณสมบัติและฟังก์ชั่นการทำงานดังนี้ 

●   Sage X3 - Financial Management 

    o  Budgets & accounting ควบคุมกำไร - Sage X3 ครอบคลุมการบัญชีการเงินต้นทุน งบประมาณ และสินทรัพย์ นอกจากนี้ยังจัดการการถ่ายโอนระหว่างหน่วยงาน สำนักงาน ได้อย่างง่ายดายโดยผ่านระบบ ERP

       ●  General ledger with multiple charts of accounts ●  Cost and analytical accounting
       ●  Accounts payable, Accounts receivable ●  Expenditures
       ●  Cash flow management ●  Budgets and commitment
       ●  Bank management  

 

    o  Fixed assets ติดตามสินทรัพย์ – Sage X3 ช่วยให้ติดตามสินทรัพย์ถาวรขององค์กรที่ถูกบันทึกใน
ระบบ ERP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตลอดอายุการใช้งาน

       ● Numerous depreciation models
       ● Fixed asset lifecycle with traceability of capital expenditure
       ● Interim statements and closing
       ● Fixed asset stock count and financing
       ● Franchised asset management
       ● Financial reporting and dashboard


    o  Financial reporting ขยายข้อมูลเชิงลึก - Sage X3 ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ  การวิเคราะห์ผล
ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานระบบ ERP สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

      ● Real-time analytics, alerts, and notifications
      ● User-defined dashboards based on trigger events
      ● Configurable inquiries on any data
      ● Search and filter data collections
      ● Library of over 400 reports supplied as standard, including legal reports

 

●   Sage X3 - Supply chain Management

     o  Purchasing การจัดการกับ Supplier - Sage X3 เป็นระบบ ERP ที่ช่วยจัดการกระบวนการจัดซื้อตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างราบรื่น เริ่มต้นด้วยการจัดการคำขอราคา (RFQ) การป้อนข้อมูล และการติดตามคำตอบ และการรวมเข้ากับฐานราคาในระบบ ERP

       ● Supplier and product category management ● Requests for proposal (RFPs)
       ● Pricing and discounts ● Open orders, budget accounting
       ● Purchase planning, ordering, and requests ● Multi-level signature management
       ● Purchase orders, delivery, and scheduling ● Supplier invoice entry and returns

 

     o  Inventory Management – Sage X3 ช่วยให้สามารถติดตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการตรวจสอบสถานะสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ได้จาก ระบบ ERP 

       ● Product data and multiple units of measure ● Replenishment, inter-site transfers
       ● Location management ● Order release
       ● Inventory balances ● Stock movements
       ● Quality control and sampling ● Import tracking
       ● Mobile apps  

 

       o  Sales management    

         ● Configurator, pricing & discounts ● Packing, Delivery & Returns
         ● Quotes & contracts ● Invoicing, export declarations, credit notes
         ● Order entry and management ● Sales workflow
         ● Stock inquiries & allocation ● Mobile apps

 

      o  Customer Service สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า - Sage X3 ช่วยประสานการบริการลูกค้า รวมการขาย สินค้าคงคลัง การจัดซื้อ การเงิน และการผลิต เป็นหนึ่งเดียวกันในระบบ ERP เพื่อให้เข้าใจรายละเอียดของลูกค้า 

        ● Contact management ● Warranty & service order management
        ● Salesforce automation ● Solution knowledge base
        ● Customer call centre support ● Marketing campaigns

 

●  Production Management

    o  BOM Planning - Sage X3 ระบบ ERP สามารถจัดการ Bill of Materials (BOMs) ได้ทั้งในรูปแบบ Single BOMs และ Multi-Levels BOMs 

      ● Multi-bill of Materials (commercial, production, sub-contracting, etc.)
      ● Current Bills of Material
      ● Mass maintenance
      ● Manage changes on a product and Bill of Materials
      ● Version number management (major and minor version)

 

    o  Quality Control – Sage X3 ระบบ ERP มีเครื่องมือ และความสามารถของ Workflow ที่จำเป็นสำหรับการบำรุงรักษา และรักษามาตรฐานคุณภาพสูงสุด รวมถึงการตรวจสอบเชิงรุกผ่านการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ที่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์

      ● Batch & sub-batch number management ● Re-inspection date management
      ● Serial number management ● Quality control record creation
      ● Use-by & expiry date management ● Stock & stock-sub status management
      ● Quality control procedures with analysis request  
      ● Up & downstream traceability management  

 

    o  Shop floor Control – Sage X3 สามารถจัดลำดับความสำคัญ ติดตามการผลิต ซึ่งนำไปสู่การวางแผน
การจัดตารางเวลา และการคิดต้นทุนที่ดีขึ้น

      ● Collection of labour time ● Time and attendance (Clock in/out)
      ● Direct / indirect labour ● Indirect Time Entry (Clock in/out)
      ● Actual and elapsed time ● Break Time Entry (Clock in/out)
      ● Multi-tasking (synchronized or unsynchronized) ● Team Entry
      ● Automatic breaks ● Shop Floor Tracking Workbench

 

    o  Project management – Sage X3 ช่วยให้จัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      ● Contact management ● Warranty & service order management
      ● Salesforce automation ● Solution knowledge base 
      ● Customer call centre support ● Marketing campaigns

 

 

หากท่านลูกค้ามีความสนใจปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการวางระบบองค์กรกับทีม FMS Consultant 

สามารถติดต่อ คุณวุฒิพร ได้ที่เบอร์ 02-274-4070 หรือผ่านทาง Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

และดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Sage X3 ได้ที่ http://www.fmsconsult.com/en/solutions/sage-x3.html