ERP (Enterprise Resource Planning)

ประโยชน์และเครื่องมีที่ใช้สำหรับการทำ Data Analytics

ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของ ERP Software ได้อย่างไร ?

Big Data & Data Analytics คือ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งในอดีต ปัจจุบันเพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจทางด้านธุรกิจหรือตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการโดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลนี้สามารถนำไปสู่การทำแผนการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Data Analytics นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดเล็กก็สามารถทำได้เหมือนกัน

เครื่องมือที่ใช้สำหรับ Big Data & Data Analytics 

 

Microsoft Power BI

Microsoft Power BI เป็นเครื่องมือที่นิยมในการนำมาใช้สำหรับ Data Analytics เพราะเข้าถึงง่ายและใช้งานได้ง่าย ความแตกต่างที่สำคัญสำหรับแพลตฟอร์มคือการทำงานร่วมกับ Azure Data Lake Storage Gen2 

ซึ่งรองรับ HDFS (Hadoop Distributed File System) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ขั้นสูง

 

Tableau

Tableau เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้ Big Data ขององค์กรสามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลใน SQL Database ขององค์กรได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย พร้อมแสดงผลได้ในตัวโดยไม่ต้องมีความรู้ด้าน IT หรือ Data Scientists

 

Zoho Analytics

Zoho Analytics เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวในการทำ Data Analytics ที่เหมาะกับคนที่ไม่มีถนัดหรือไม่มี
เจ้าหน้าที่ทางด้านไอที หรือตำแหน่ง Data Scientists โดยเฉพาะอย่างยิ่งซอฟต์แวร์ข้อมูล Zoho มี Interface
การลากและวาง ใช้งานง่าย

 

Cloudera

 

Cloudera เป็นการเชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์ Big Data อย่าง Hadoop เทคโนโลยีหลักในการจัดการข้อมูลของระบบ Software โดย Database นี้จะมีโครงสร้างเป็น

แบบ Structured Data ซึ่งผู้ใช้งานต้องทำการกำหนดข้อจำกัดต่างๆ ก่อนล่วงหน้า เช่น ขนาดของแต่ละ Field, ประเภทของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บในแต่ละField ฯลฯ

 

Hitachi Vantara Pentaho

Hitachi Vantara Pentaho เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับองค์กรที่มี Big Data เพื่อทำ Data Analytics แพลตฟอร์มในการวิเคราะห์ แพลตฟอร์มของ Pentaho มีหลายรุ่น รวมถึงการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์เพื่อช่วยให้องค์กรพบผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

 

ประโยชน์ของ Data Analytics

 

• นำ Big Data & Data Analytics วิเคราะห์ข้อมูลปัจจุบัน เพื่อรู้สถานการณ์ปัจจุบัน 

เช่น อ่านข้อมูลเพื่อรู้จักลูกค้า

• นำ Big Data & Data Analytics วิเคราะห์ข้อมูลอดีตถึงปัจจุบันเพื่อทำนายอนาคต 

เช่น นำข้อมูลออกแบบ และพัฒนาสินค้าที่ลูกค้าน่าจะต้องการ

• นำ Big Data & Data Analytics วิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน เพื่อทำนายอนาคต และสามารถวางกลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จ 

เช่น ออกแบบวิธีการนำเสนอสินค้า ถูกใจ ถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา

 

Big Data & Data Analytics กับงานในระบบ ERP

ในภาคธุรกิจนำเอาเทคโนโลยี Data Analytics เข้ามามีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการยกระดับกระบวนการในด้านธุรกิจ เพื่อจัดการทรัพยากร, การขนส่ง, คุณภาพการผลิต, การผสานงานกับ Partner และยังสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจในการทำธุรกิจ

 

สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง Data Analytics อาจกลายเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ เนื่องจากต้องอาศัยทักษะในการแปลงข้อมูลให้กลายเป็นผลวิเคราะห์เชิงลึกที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ต่อในด้าน ERP Software ยุคใหม่จึงได้ผสานคุณสมบัติด้าน Data Analytics เพื่ออุดช่องว่างด้านการขาดแคลนทักษะ และทำให้ธุรกิจนั้นสามารถใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต การเข้าใจถึงปัญหาหรือแม้แต่การพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจสูงสุด

 

Data Analytics เป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญกับการในการวิเคราะห์ในการการตัดสินใจทางด้านธุรกิจ
ซึ่งซอฟต์แวร์ที่สามารถเข้ามาจัดการในการทำงานนั้นดียิ่งขึ้น เช่น ซอฟต์แวร์ Sage 300 ERP เป็นซอฟต์แวร์หลัก
ที่ครอบคลุมตั้งแต่ ระบบบัญชี และ ระบบ Operations เพื่อช่วยให้คุณสร้างระบบที่มั่นคง และช่วยให้คุณเพิ่มผลผลิต และงานที่นอกเหนือจากงาน Back office ได้ในภายหลัง ด้วยเทคโนโลยีแบบ End-to-End ซอฟต์แวร์ SAP Business OneSolutions เพื่อช่วยให้มองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างชัดเจน สามารถตอบสนองและทำการตัดสินใจจากข้อมูลได้ยิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์ Sage x3 ที่จะเข้ามาช่วยในการทำรายรับรายจ่าย ซึ่งสามารถที่จะนำเอาข้อมูลมาใช้กับเทคโนโลยี Big Data & Data Analytics ได้

 

ในปัจจุบันการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในด้านธุรกิจนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งซอฟต์แวร์ที่จัดการกับงาน
ในด้าน ERP Software ก็มีความสำคัญ บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ของเรานั้นมีซอฟต์แวร์ที่สามารถจะมาช่วยให้ธุรกิจของคุณนั้นสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากท่านมีความสนใจที่จะนำผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของเราไปใช้กับธุรกิจของท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่  ติดต่อเรา