ERP (Enterprise Resource Planning)

Sage X3 คืออะไร?

 

 

Sage X3 เป็นโซลูชั่นระบบ ERP สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ถึงใหญ่พิเศษ ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดย Sage X3 เป็นระบบ ERP ที่ถูกออกแบบการทำงานแบบ Dimensions Accounting ทำให้สามารถกำหนดโครงสร้างทางบัญชีได้อย่างเป็นลำดับชั้น Sage X3 จึงเป็น ERP โซลูชั่นที่ช่วยบริหารกระบวนการธุรกิจ การทำรายรับรายจ่าย และการบริหารความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนได้อย่างดีเยี่ยม 

 

 

อีกหนึ่งข้อเด่นของ Sage X3 คือระบบ ERP ที่มีการใช้งานในรูปแบบของ Web Based ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานโปรแกรม Sage X3 ผ่าน Web Browser ซึ่งให้ความสะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย และยังมีต้นทุนในการจัดเตรียมทรัพยากรที่ต่ำกว่าระบบ ERP ทั่วไป เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน เพิ่มความคล่องตัว และความยืดหยุ่นในการทำงาน 

 

 

Gain faster business insight

Sage X3 เพิ่มกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยข้อมูลที่มีอยู่ 

• สร้างข้อมูลเชิงลึกด้วยข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งที่มา

• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภายในทีมด้วยการเข้าถึง Dashboard ที่สามารถ Customized ได้ตามต้องการ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ และแจ้งเตือนถึงความผิดปกติในธุรกิจ

• ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับข้อมูลท้องถิ่น เช่น กฎการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR)

 

Tailor your experience

Sage X3 ช่วยให้สามารถทำงานอย่างชาญฉลาด และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยระบบการทำงานที่แยกส่วน และมีความยืดหยุ่น ที่จะเติบโตไปพร้อมกับองค์กรของท่านลูกค้า

• กำหนดโซลูชั่น ที่เหมาะสมในแต่ละกระบวนอุตสาหกรรม ตั้งแต่การผลิต (Manufacturing) การกระจาย (Distribution) ไปจนถึง การให้บริการทางธุรกิจ (Business Services) 

• สามารถเลือกการใช้งาน Sage X3 ได้ระหว่างการใช้งาน On Cloud หรือ On Premise

• สามารถเชื่อมต่อ Add on Solution ใหม่ๆ ได้อย่างสะดวก

 

Intuitively manage operations

จัดการกับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น ด้วย Sage X3 Solution แบบครบวงจร เพื่อจัดการการดำเนินงาน และบุคคล

• ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน เพื่อเร่งการจัดการธุรกิจระหว่างการเงิน (Financials) การจัดซื้อ (Procurement) การผลิต (Manufacturing) สินค้าคงคลัง (Inventory) การขาย (Sales) และการบริการลูกค้า (Customer Service) 

• ลดความซับซ้อนของธุรกิจ โดย Sage X3 สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจได้

Sage X3 มีปรับปรุงอย่างต่อ เพื่อระบุปัญหาลดต้นทุน และปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า

• ปรับปรุงการจัดการต้นทุน และควบคุมผลกำไรของโครงการได้ดียิ่งขึ้น

• ปรับขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ และข้อกำหนด

• ช่วยให้สามารถตรวจสอบสินค้าคงคลัง คำสั่งซื้อของลูกค้า และอนุมัติการซื้อ จากการใช้งาน Sage X3 ได้ทุกที่ด้วยแอพพลิเคชั่นมือถือ

 

 

 

สำหรับคุณสมบัติของระบบ ERP - Sage X3 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 

และหากท่านลูกค้ามีความสนใจปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการวางระบบองค์กรกับทีม FMS Consultant 

สามารถติดต่อ คุณวุฒิพร ได้ที่เบอร์ 02-274-4070 หรือผ่านทาง Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.