Sage 300 เป็น  โปรแกรม ERP รองรับการทำงานบนระบบ Web  

สามารถใช้งานได้ หลายบริษัทและบริหารการดำเนินงานธุรกิจทั่วโลก
  • รองรับการปฎิบัติงานหลายภาษาและการสนับสนุนเชิงท้องถิ่น           
  • รองรับการทำงบการเงินรวมบริษัท (G/L Consolidations)
  • รองรับหลายสกุลเงินต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน
  • รองรับการทำรายการธุรกรรมระหว่างบริษัทในกลุ่ม
Sage 300 ช่วยให้การบริหารการดำเนินธุรกิจทั่วโลกในหลายบริษัทหรือบริษัทในเครือข่ายทำได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจอยู่ที่ใด     ก็สามารถเพิ่มความเข้าใจเชิงลึกด้านการค้าระหว่างประเทศและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั่วโลกได้ด้วยระบบทำงานแบบหลายบริษัทและการดำเนินงานทั่วโลกของโปรแกรม Sage 300 ERP   โปรแกรมมีการเพิ่มการแสดงผลที่ชัดเจนลงไปในการวัดผลด้านธุรกิจเพื่อให้ข้อมูลสำคัญแก่คุณได้แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสเพื่อการวางแผนงานประจำวันและการวางแผนงานระยะยาวที่ง่าย และชาญฉลาดยิ่งขึ้น อีกทั้งแสดงภาพที่คุณต้องการเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มธุรกิจขณะเดียวกันก็ช่วยลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพผลของการตัดสินใจ โปรแกรมสามารถดำเนินกระบวณการทำงาน ปิดงบบัญชี รวมทั้งรายงานผลแบบแยกบริษัทหรือแบบรวมหลายบริษัทได้

รองรับการปฏิบัติงานหลายภาษาและการสนับสนุนเชิงท้องถิ่น

                เมื่อดำเนินกิจการในแต่ละประเทศคุณจำเป็นต้องมีความสามารถในการรองรับภาษาท้องถิ่น และมาตรฐานการบัญชีของประเทศนั้นๆ อาทิเช่น การตรวจสอบงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และระบบการจัดเก็บภาษี โปรแกรม Sage 300 ERP มาพร้อมกับความสามารถในการรองรับภาษา 5 ภาษาด้วยกัน  ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดภาษาของซอฟท์แวร์สำหรับบัญชีผู้ใช้แต่ละคนได้ ไม่ว่าจะเป็น  ภาษาอังกฤษ  ภาษาสเปน  ภาษาฝรั่งเศส อีกทั้งตัวย่อและภาษาจีนตัวเต็ม  นอกจากนี้เนื่องจากความยืดหยุ่นในการตั้งค่าของซอฟท์แวร์ คุณจึงสามารถใช้ภาษาท้องถิ่นภาษี และกฎระเบียบทางบัญชีของประเทศนั้นๆ ได้ผ่านการตั้งค่า และรูปแบบเริ่มต้นเมื่อมาถึงขั้นตอนการรายงานทางการเวินบริษัทข้ามชาติจะต้องเผชิญกับปัญหา 2 ทาง แต่ละหน่วยงานหรือบริษัทในเครือต้องทำจ่ายให้พนักงานของตน บริหารจัดการบัญชี และเจ้าหนี้ ตลอดจนชำระภาษีในสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ด้วยการใช้มาตราฐานการบัญชีของประเทศดั้งกล่าว แต่ข้อมูลทางการเงินจากบริษัทในเครือต้องรวมอยู่ในการบันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไปในหน่วยเงินตรา และมาตราฐานการบัญชีของประเทศที่บริษัทดำเนินกิจการอีกด้วยนอกจากนี้ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และการบันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไปต้องกระทบกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ด้วย ดั้งนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการทั้งหมดที่บันทึกเข้าไปนั้นมีความสมดุลย์ ด้วยความสามารถในการรองรับการใช้งานหลายประเทศของโปรแกรม Sage 300 ERP และระบบการใช้งานหลายสกุลเงิน (Multicurrency) คุณจะสามารถปฎิบัติตามมาตรฐานสกุลเงินระหว่างประเทศได้อย่างง่ายดาย

ระบบการกำหนดสกุลเงินต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน

            ธุรกิจที่ต้องการจะประสบความสำเร็จในตลาดโลกต้องมีความสามารถหลักทางด้านการเงินพร้อมกับความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการรับมือกับความชับซ้อนของธุรกิจที่ใช้หลายสกุลเงิน ระบบรองรับสกุลเงินต่างประเทศแบบหลายสกุล โปรแกรม Sage 300 ERP  จะมอบความแข็งแกร่งให้กับหลายสกุลเงิน และความสามารถในการวิเคราะห์  ด้วยเหตุนี้คุณจึงสามารถเพิ่มโอกาสทางธุรกิจระหว่างประเทศของคุณเอง  คุณสามารถเก็บสกุลเงิน และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศได้แบบไม่จำกัดจำนวนปรับปรุงข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน และการับรู้และไม่รับรู้กำไรหรือขาดทุนอันเนื่องมาจากความผันผวนของค่าเงินได้หากคุณมีบริษัทในเครือที่อยู่นอกประเทศสหรัฐเมริกาหรือบริษัทของคุณกำลังวางแผนที่จะขยายไปทั่วโลกโปรแกรม Sage 300 ERP จะช่วยคุณแก้ปัญหาสกุลเงินที่มีอยู่ในตลาดทั่วโลกระบบการกำหนดสกุลเงินต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนสามารถช่วยทำให้การทำรายการธุรกรรมกลายเป็นเรื่องง่ายและมอบความเข้าใจเชิงลึกให้แก่คุณว่าเวทีธุรกิจระหว่างประเทศส่งผลกระทบต่ผลกำไรบรรทัดสุดท้ายของคุณอย่างไร รองรับสกุลเงินต่างประเทศแบบหลายสกุล  ใช้หลักการสากลในการทำบัญชีและการรายงานที่ปฎิบัติตามแนวทางมาตราฐาน IFRSFASB-52 และ IAS 125

ระบบการรวมบัญชี G/L (Consolidations)

                ระบบการรวมบัญชี G/L ของโปรแกรม Sage 300 ERP มีความยืดหยุ่นในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทที่ต้องการเครื่องมือที่มีความซับซ้อน เพื่อรวมบัญชีแยกประเภททั่วไปจำนวนหลายบัญชีไว้ด้วยกัน ระบบการรวมบัญชี G/L มีชุดคุณสมบัติที่ช่วยให้บริษัทของคุณ  สามารถกำหนดระดับของรายละเอียด เพื่อนำไปร่วมเข้าไว้ด้วยกัน และสามารถทากรตรวจสอบบัญชีได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน  ระบบการรวมบัญชี G/L ออกแบบขึ้น เพื่อให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยังสถานที่อื่นๆ ได้โดยง่าย เพื่อทำให้บริษัทในเครือ และบริษัทแม่สามารถดำเนินงานได้โดยไม่ต้องอยู่บนเครือข่ายเดียวกัน

ระบบการทำรายการธุรกรรม (Inter – Company Transactions)      

               ลดความซับซ้อนของการบันทึกรายการธุรกรรมระหว่างบริษัท เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลด้วยระบบการทำรายการธุรกรรมระหว่างบริษัท  โปรแกรม Sage 300 ERP คุณจะสามารถประหยัดเวลาในการกระทบยอดบัญชีธนาคารของหลายบริษัทในเครือของคุณเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการทำรายการธุรกรรมกับสำนักงานใหญ่ หรือบริษัทในเครืออื่นๆ ระบบการทำรายการธุรกรรมระหว่างบริษัท ต้องมีการับรู้ในการบันทึกทางการเงินของทั้งสองฝ่ายเสมือนกับการทำรายการธุรกรรมกับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง โปรแกรม Sage 300 ERP จะช่วยให้คุณสามารถบันทึกรายการธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทจำนวนมากกว่าหนึ่งบริษัทภายในบัญชีเดียวกัน และต่อจากนั้นจะการกระจายรายการธุรกรรมเหล่านั้นแบบอัตโนมัติไปยังทุกบริษัท จากนั้นจะทำการแปลงสกุลเงินของรายการธุรกรรมและจัดทำบันทึกรายงานที่จำเป็นทันทีที่ รายการธุรกรรมดังกล่าวถูกผ่านรายการ จากนั้นจะทำการปรับงบของทั้งสองบริษัทให้สมดุลกัน