CRM  BUSINESS SOLUTION 

เราวิเคราะห์และพัฒนาระบบการตลาดและบริการที่ดีที่สุด สำหรับธุรกิจของคุณ โดยผ่านซอฟต์แวร์ลูกค้าสัมพันธ์ หรือ CRM

ERP  BUSINESS SOLUTION 

FMS ออกแบบและจัดวางระบบ ERP ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการทำงานร่วมกันของโมดูลต่างๆ อาทิการเงิน การบัญชี การจัดเก็บการคลัง และการบริหารการผลิต

E-Tax  Solution 

FMS ให้บริการระบบ E-Tax Solution คือ ระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลในระบบ ERP เพื่อจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยผ่านขั้นตอนตามข้อบังคับของกรมสรรพากร ช่วยให้ทำงานได้สะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุนกระดาษ และประหยัดพื้นที่จัดเก็บ

การจัดการทรัพยากรบุคคล 

เราให้การบริการครบวงจรสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมตั้งแต่ การวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM system) และการสรรหาทรัพยากรบุคคล

CUSTOMIZED  & INTEGRATED SERVICE 

เราเข้าใจถึงความต้องการเฉพาะของแต่ละธุรกิจ ทีมงาน FMS จะทำงานร่วมกับท่าน เพื่อให้ custom solution ด้วย software application และเชื่อมโยง ระหว่าง ERP กับ CRM

การดูแลลูกค้า 

ทีมงาน Support จะคอยช่วยท่าน จัดการการทำงานประจำวัน อย่างประสบความสำเร็จ

การวางระบบ 

เรามี best practice ในการวางระบบ เพื่อการันตี ความสำเร็จในการเชื่อมโยงโซลูชั่นทางธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมธุรกิจ

OURSERVICES

ERP BUSINESS SOLUTION

FMS ออกแบบและจัดวางระบบ ERP ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการทำงานร่วมกันของโมดูลต่างๆ อาทิการเงิน การบัญชี การจัดเก็บการคลัง และการบริหารการผลิต

CRM BUSINESS SOLUTION

FMS  ออกแบบและจัดวางระบบ CRM (Customer Relationship Management )โดยการวิเคราะห์และพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด สำหรับธุรกิจทุกประเภท

การจัดการทรัพยากรบุคคล

เราให้การบริการครบวงจรสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมตั้งแต่ การวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM system) และการสรรหาทรัพยากรบุคคล

CUSTOMIZED & INTEGRATED SERVICE

เราเข้าใจถึงความต้องการเฉพาะของแต่ละธุรกิจ ทีมงาน FMS จะทำงานร่วมกับท่าน เพื่อให้ custom solution ด้วย software application และเชื่อมโยง ระหว่าง ERP กับ CRM

การวางระบบ ERP

เรามี best practice ในการวางระบบ ERP เพื่อการันตี ความสำเร็จในการเชื่อมโยงโซลูชั่นทางธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมธุรกิจ

การดูแลลูกค้า

เรามีทีมงาน Support ที่คอยให้คำแนะนำในการใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน ช่วยให้ท่านสามารถจัดการบริหารงานประจำวันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพต่อธุรกิจ