Sage X3

Sage X3 โซลูชั่นระบบ ERP สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ถึงใหญ่พิเศษ และบริษัทที่มีธุรกิจในหลายประเทศ ด้วยระบบ ERP ที่ถูกออกแบบเพื่อบริหารกระบวนการธุรกิจ การทำรายรับรายจ่าย และการบริหารความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน

Sage X3 สามารถจัดการระบบอุตสาหกรรมการผลิต ทั้งแบบ Discrete Manufacturing และ Process Manufacturing การทำคลังสินค้า การเก็บสินค้า การเงินการบัญชี และ ลูกค้าสัมพันธ์

Sage 300

Sage 300 ERP (ACCPAC) เป็นโซลูชั่นสำหรับธุรกิจขนาดกลาง ถึงใหญ่ ที่ครอบคลุมการจัดการระบบธุรกิจตั้งแต่ ด้านการเงินการบัญชี ด้านจัดซื้อ สินค้าคงคลัง และรวมไปถึงการผลิต

Sage 300 ERP วางระบบและวิเคราะห์ข้อมูล ได้อย่างมีเสถียรภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร และมองเห็นความสำเร็จและเร่งการเติบโตทางธุรกิจได้

SAP Business One

SAP Business One หรือ SAP B1 เป็น ERP Digitalized Platform สำหรับช่วยบริหารธุรกิจในองค์กรของคุณ

โดย SAP ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ERP (Enterprise Resource Planning) ที่ใช้ในการจัดการองค์กร และบริษัท โดยมีลูกค้าใช้งานมากกว่า 50,000 บริษัททั่วโลกและได้พัฒนา SAP Business One หรือ SAP B1 ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับการทำงานในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง และเป็น ERP Digitalized Platform สำหรับช่วยบริหารธุรกิจในองค์กรของคุณ

Sage 300 Online

Sage 300 Online คือ ระบบ Sage 300 ในรูปแบบ Cloud Based ERP ครอบคลุมการบริหารจัดการด้านการเงิน และธุรกิจ เพื่อให้ข้อมูลในองค์กร Real Times และมีความเสถียร ถูกต้องของข้อมูล เพื่อสามารถนำไปวิเคราะห์ ประกอบการตัดสินใจได้ เชื่อมโยงในทุกหน่วยงาน สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลาง เป็นระบบแบบ subscription เช่าใช้รายปี

PACIFIC TECH CONTROL SUITE

PACIFICTECH CONTROL AND COMPLIANCE BUSINESS SOLUTIONS

The Pacifictech Control and Compliance modules provide visibility and complete transparency of user actions within Sage 300. These solutions register user actions, security setting alterations & data modifications within Sage 300 creating a strong internal control environment.

PACIFIC TECH WORKFLOW SUITE

PACIFIC TECH WORKFLOW SUITE

MODULE DESIGNED TO AUTOMATED AND STREAMLINE BUSINESS PROCES INCLUDING PROCUREMENT, APPROVAL, AND PAYMENTS ELIMINATING UNNES=CESSARY ADDITIONAL STELPS DELIVERING PAPERLESS WORKFLOW 

Sage CRM

Sage CRM เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการขาย การทำการตลาด และ การบริการ เพื่อช่วยในการหาลูกค้า ปิดการขาย และสร้างสัมพันธภาพที่มีกำไรและยั่งยืน 
ระบบ Customer Relationship Management (CRM) เป็นระบบธุรกิจ ที่สามารถเชื่อมโยงท่าน และเข้าใจลูกค้า เป็นการรวบรวมคน กระบวนการทำงาน และเทคโนโลยี ครอบคลุมทุกกิจกรรมระหว่างท่านกับลูกค้า 

Resource Manager

Resource Manager   เครื่องมือบริหารจัดการทรัพยากรที่เชื่อมต่อกับระบบ ERP (Sage 300)  เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีฟังก์ชั่นการทำงานหลัก 5 ฟังก์ชั่น คือ ติดตามค่าใช้จ่าย ค่าเดินทางของพนักงาน (Travel & Expense) จัดการเวลาทำงานของพนักงาน (Time Management) การขออนุมัติเอกสาร เช่น (Purchase Requisition) สามารถวางแผนกำหนดเวลางานโครงการ และวางแผนทรัพยากรโครงการโดยใช้ กำหนดหน้าที่ และขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ อีกทั้งสามารถทำงานผ่าน Web Portal 

Sage Manufacturing

AutoSimply manufacturing โซลูชั่นที่ช่วยให้กระบวนการผลิตของท่านเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วยวิธีการที่ง่าย และใช้งานได้จริงโดย AutoSimply manufacturing ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ EPR (Sage 300)  เพื่อใช้ในการควบคุมสินค้าคงคลัง (I/C), ใบสั่งซื้อ (P/O) และรายการคำสั่งซื้อ (O/E)

Barcode System

ในการใช้งาน Sage 300 โดยทั่วไปการเดินข้อมูลของการบันทึกสต็อครับเข้า และส่งออกสินค้าที่เกิดขึ้นในคลังสินค้าของทุก ๆ ธุรกิจ เช่น ธุรกิจการผลิต ธุรกิจซื้อมา-ขายไป และศูนย์กระจายสินค้า ไม่ได้เป็นไปโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้การบันทึกข้อมูลในระบบ back office เกิดความล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพ

AutoSimply Barcode เป็นระบบบาร์โค้ดที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับ Sage 300 ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ท่านสามารถจัดการกับข้อมูลที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังทั้งหมดให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง