ERP (Enterprise Resource Planning)

AI (Artificial Intelligence) เทคโนโลยีอัจฉริยะพัฒนางานด้าน “ERP Software ” อย่างไร ?

 

Artificial Intelligence

 

AI (Artificial Intelligence ) คืออะไร ?

AI (Artificial Intelligence) คือ โปรแกรมที่ถูกพัฒนาให้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ที่มีความฉลาดเลียนแบบสมองมนุษย์ โดยที่ AI (Artificial Intelligence) สามารถที่จะประมวลผลข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้  AI (Artificial Intelligence) สามารถที่จะคิดอย่างมีเหตุผล และการกระทำคล้ายกับมนุษย์ได้  โดยเปรียบได้ว่า AI นั้นจะนำผลลัพธ์ที่ได้จาก Machine Learning มาแสดงผลหรือนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ

 

Artificial Intelligence

ที่มา : https://cdn-images-1.medium.com/max/1200/1*rchGC6ySU1CEezcLEMJkzg.jpeg

 

AI (Artificial Intelligence ) กับงานในระบบ ERP

เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ในปัจจุบันได้ถูกนำเข้ามาใช้กับธุรกิจในหลายๆด้าน เพราะด้วยเทคโนโลยี AI นั้นสามารถสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจได้เป็นอย่างมาก เมื่อเทคโนโลยี AI เข้ามามีบทบาทในองค์กรธุรกิจ จึงถูกนำเอาไปใช้ในระบบงานหลายๆด้าน เช่น

AI (Artificial Intelligence) กับ ระบบการขนส่งและกระจายสินค้า ซึ่งนำมาใช้ในด้านการวางเส้นทางในการจัดส่งสินค้าเพื่อความสะดวกในการเดินทาง และ ลดระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า หรือแม้กระทั่งการถูกนำมาใช้การจัดคลังสินค้า

AI (Artificial Intelligence) กับ ระบบการขาย ด้วยเทคโนโลยี AI สามารถที่จะวิเคราะห์ถึงลักษณะความต้องการของลูกค้า ลักษณะการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ เมื่อเข้าถึงตรงความต้องการของลูกค้า ก็จะสามารถเพิ่มช่องทางการขายได้มากยิ่งขึ้น เช่นเมื่อทราบพฤติกรรมของผู้บริโภค ก็จะสามารถสร้างโฆษณาที่มีความดึงดูดลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

AI (Artificial Intelligence) กับ ระบบการเงิน โดยส่วนใหญ่มีการใช้เทคโนโลยี AI ในการใช้ในการตรวจสอบการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตว่ามีการปลอมแปลงหรือไม่ และใช้ในการตรวจสอบการฉ้อโกงในด้านการเงินอีกด้วย

AI (Artificial Intelligence) กับ ระบบการผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรมได้นำเอาเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในการผลิต นั้นก็คือหุ่นยนต์อัตโนมัติที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้กระบวนการผลิตสินค้านั้นมีคุณภาพ และได้สินค้าที่มีมาตรฐาน และยังช่วยลดต้นทุนทรัพยากรแรงงานอีกด้วย

โดยซอฟต์แวร์ที่สามารถรองรับการทำงานของระบบ ERP ในด้านการกระจายสินค้า การขาย การเงิน หรือแม้กระทั่งการผลิตนั้น มีหลายตัวด้วยกัน เช่น SAP B1 ที่มีความสามารถในด้านการจัดการในเรื่องเหล่านี้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะนำเอาเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ได้อย่างดีมากยิ่งขึ้น

 

ERP AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

ที่มา : http://www.ciobulletin.com/home_image/ciobulletin-ai-to-take-over-erp.jpg

 

ในปัจจุบันการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับองค์กรธุรกิจนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งซอฟต์แวร์ที่จัดการกับงานในด้าน ERP ก็มีความสำคัญ บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ของเรานั้นมีซอฟแวร์ที่สามารถจะช่วยให้ธุรกิจของคุณนั้นสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากท่านมีความสนใจที่จะนำผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์ของเราไปใช้กับธุรกิจของท่านสามารถสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวซอฟต์แวร์สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ ติดต่อเรา

 

ทาง FMS ของเรามีซอฟแวร์ให้คุณได้เลือกใช้บริการที่มีความหลากหลากเช่น

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิง : http://www.atimedesign.com http://www.atimedesign.com, https://brandinside.asia https://www.sumrej.com, https://www.adpt.news

 

ติดตามข่าวสารและสอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติมได้ที่

: www.facebook.com

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

: +66-2274-4070